Activiteitenprogramma X-Fittt GLI

Gedurende jouw GLI-traject zijn er een aantal onderdelen waaraan je kan deelnemen zoals (online) workshops, lezingen en de Cuijkse Afvalrace.
Op deze pagina vind je een korte toelichting over de mogelijkheden en een overzicht met de data waarop de eerstvolgende onderdelen gepland staan. 

Workshops
Graag willen wij jou als deelnemer bewust maken van jouw leefstijl, verbeterpunten en valkuilen tijdens jouw eigen traject. Door middel van workshops voorzien wij je van informatie over bepaalde onderwerpen met betrekking tot de leefstijl. In kleine groepen van maximaal 10 deelnemers zullen wij je informeren over een bepaald onderwerp, kleine opdrachten uitvoeren en de praktijkervaringen uit de groep bespreken. Enkele voorbeelden zijn: Etiket lezen & Etiket observeren, Vrouwen in de overgang, Emotie eten, Slaap, etc. Aanmelden voor de workshops kan in de 1.2.b-fitt app.

Online Workshops
De online workshop kun je thuis achter je laptop/pc volgen waarbij er kennis over het thema wordt meegegeven en er mogelijkheden zijn om interactief met andere deelnemers te sparren. De workshops zijn voor maximaal 4 personen beschikbaar en worden niet opgenomen omdat deelnemers over eigen ervaringen praten en door privacy niet met andere kan worden gedeeld. Je kunt jezelf aanmelden door jouw leefstijlcoach een bericht te sturen met de datum en het thema waaraan je zou willen deelnemen.  

Online Lezingen
Tijdens een lezing zal er over een bepaald thema informatie worden gegeven, maar is het niet mogelijk om interactie met andere deelnemers aan te gaan, waardoor er meer mensen deel kunnen nemen aan een lezing. De lezing zal 30 minuten duren en wordt dus online aangeboden. Wanneer je wilt deelnemen aan een lezing, dan kan je je aanmelden bij jouw leefstijlcoach. Het is pas 3 maanden van tevoren mogelijk om je voor de lezing aan te melden.  

De Cuijkse Afvalrace
3 keer per jaar organiseert 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum de Cuijkse Afvalrace / XFittt GLI. Een cursus van een aantal weken waarbij de deelnemers, onder begeleiding van een BenFitcoach, samen trainen, wegen en elkaar hiermee steunen en motiveren. Ongeacht het niveau, train je met jouw groep en BenFitcoach op een vast moment in de week. Tijdens deze cursus ontvang je wekelijks jouw persoonlijke voedingslijsten, huiswerkopdrachten en verbeter je jouw kennis over voeding, training en leefstijl. Afsluitend aan deze cursus vieren we de behaalde resultaten tijdens de finaledag! Ongetwijfeld geeft de Cuijkse Afvalrace jouw GLI-traject een boost in 10 weken!

Agenda Activiteitenprogramma X-Fittt GLI/ Cuijkse Afvalrace

28-02-2024        19:00 uur          Online lezing                  Portiegrootte 
04-03-2024        17:00 uur          Workshop                       Slaap
11-03-2024        10:00 uur          Online lezing                  Jouw gezondheid plannen
13-03-2024        12:00 uur          Workshop                      Vrouwen in de overgang 
22-03-2024        18:30 uur          Workshop                      Omdenken
28-03-2024        19:00 uur          Online lezing                 Sport en voeding 
08-04-2024        17:00 uur          Workshop                      Stress en hormonen
09-04-2024        17:00 uur          Workshop                      Terugvalpreventie 
17-04-2024        10:00 uur          Online lezing                  Invloed van zoutiname
19-04-2023        12:00 uur          Workshop                       Ontzitten 
06-05-2023        19:15 uur          Workshop                       Etiketten Lezen
14-05-2024        17:00 uur          Workshop                       Sport en voeding
15-05-2024        19:00 uur          Online lezing                  Leefstijl en gezondheid
24-05-2024        18:30 uur          Workshop                       Emotie eten
27-05-2024        19:00 uur          Online lezing                  Slaap
04-06-2024        12:00 uur          Workshop                       Sport en voeding
11-06-2024        17:00 uur          Workshop                       Stress en hormonen
21-06-2024        18:30 uur          Workshop                       Stress en ontspanning
01-07-2024        19:15 uur          Workshop                       Portiegrootte
09-07-2024        12:00 uur          Workshop                       Invloed van zout en suiker op de leefstijl
12-07-2024        18:30 uur          Workshop                       Leefstijl en gezondheid

 

 

 

 

Informatie aanvragen

Vul je naam in
Vul je e-mailadres in
Vul je telefoonnummer in

Privacycentrum | Copyright by 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum