Corona preventie

Protocol
Het team van 1.2.b-fitt is niet veranderd en heeft nog steeds dezelfde visie om je enthousiast en professioneel te ondersteunen bij je sportmoment. Wij hebben een aantal veranderingen doorgevoerd en ons centrum hier opnieuw op ingericht, zodat 1.2.b-fitt ruimschoots aan alle opgestelde eisen kan voldoen. Hierbij nemen we het maatschappelijk belang in acht om je in een gecontroleerde en veilige omgeving weer te kunnen laten sporten en bewegen. Branchevereniging NL-actief heeft hiervoor een protocol aangereikt, dat voldoet aan de voorschriften van het RIVM.
Een opsomming van de belangrijkste voorschriften en de situatie bij 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum;

Social distancing
In het centrum is maximaal het aantal van 100 personen toegestaan, zodat de onderlinge afstand van 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Trainingstoestellen staan verder uit elkaar en door middel van vloermarkering zijn de looproutes en trainingsplekken visueel gemaakt. Bij de balie zijn plexischermen geplaatst.

Ventilatie
Er moet goed geventileerd worden om de lucht te kunnen verversen en hierbij mag geen recirculatie plaatsvinden. De capaciteit van het klimaatbeheersingssysteem dat bij 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum actief is, voldoet ruimschoots aan de eisen omtrent het ventilatiesysteem.

Triage of gezondheidscheck
Voorafgaand aan het sportbezoek moet worden vastgesteld dat de sporter gezond en klachtenvrij is. Hiervoor hebben wij een triagetent opgesteld bij de ingang van het sportcentrum.

Sanitaire voorzieningen
Kleedlokalen zijn vooralsnog alleen beschikbaar voor een snelle schoen- en kledingwissel en het gebruik van de lockers. Het is nog niet mogelijk om gebruik te maken van de sauna en douchegelegenheden. Het gebruik van de toiletten is wel mogelijk, de gebruiker van het toilet dient zowel voor als na gebruik, zelf het toilet te reinigen met de hiervoor beschikbaar gestelde schoonmaakspullen.

Sportmoment
Het sportmoment zal iets anders verlopen dan je van ons gewend was. Om dit sportmoment goed te laten verlopen, willen wij je attenderen op de volgende werkwijze.
  • Deelname aan een les kan alleen d.m.v. reservering via de planner van de 1.2.b-fitt-app. Deelname aan de vrije fitness zal zonder reservering verlopen. Zoals gebruikelijk vindt de registratie plaats d.m.v. het scannen van de ledenpas.
  • Voorafgaand aan het sportmoment vragen wij je thuis je handen goed te wassen met water en zeep. Zorg zelf voor 2 handdoeken en een gevulde drinkfles. Om bezetting van de kleedruimtes te beperken, vragen wij je zoveel mogelijk thuis om te kleden zodat alleen de schoenwissel in ons centrum plaatsvindt. In de kleedruimtes mogen maximaal acht personen gelijktijdig aanwezig zijn. Houd rekening met je medesporter.
  • Bij de ingang staat een triagetent opgesteld waar je je handen desinfecteert, verklaart klachtenvrij te zijn en een antwoord kunt vinden op de meest gestelde vragen. Eén van onze medewerkers is hier aanwezig om je van de nodige informatie te voorzien.
  • Houd je binnen aan de looproutes en zorg voor een snelle schoenwissel met in achtneming van 1,5 meter! Wij willen je er op wijzen dat de kleedlokalen en bankjes in de gang geen sociale ontmoetingsplek meer zijn. Gebruik de lockers voor het opbergen van jouw spullen. Deze worden meerdere malen per dag gereinigd.
  • Bij het betreden van de sportruimte dien je nogmaals je handen te desinfecteren. Desinfectiemiddel zal hier aanwezig zijn. Wanneer je gebruik maakt van de eGym, desinfecteer je handen dan nogmaals voordat je start met het circuit.
  • Volg vanaf aanvang en gedurende het sportmoment de instructies van het personeel op en houd rekening met medesporters.
  • De sporter dient zelf alle gebruikte materialen en apparatuur te reinigen en desinfecteren met de daarvoor ter beschikking gestelde desinfecterende middelen. Volg de instructies van het personeel op met betrekking tot de gebruikte materialen in de groepslesruimtes.
  • Prullenbakken mogen alleen worden gebruikt voor gebruikte desinfectiedoekjes, eigen afval neemt de sporter mee naar huis.
  • Houd je te allen tijde aan de 1,5 meter-regel!

In eerste instantie hebben wij er de focus op gelegd om eenieder weer aan het bewegen te krijgen, hier is ook onze begeleiding op gericht. Ons team heeft er het volste vertrouwen in dat we samen met jou weer een fijne sportomgeving kunnen creëren. Wij kijken er vol enthousiasme naar uit om jou weer te mogen verwelkomen in ons sport- en gezondheidscentrum.

Met sportieve groet,

Team 1.2.b-fitt

Privacycentrum | Copyright by 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum