Corona preventie

Corona-update 01-04-2021

Sluiting tot 26 april 2021

Wij vinden het heel erg vervelend dat jij even niet in ons centrum kunt trainen en bewegen, maar zijn ervan overtuigd dat je begrip hebt voor deze noodgedwongen maatregel om de verspreiding van het virus te beperken.

Zorg in deze tijd goed voor jezelf en elkaar,

Team 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum. 

 

Corona-update 04-11-2020

 

Beste sporter,

Hierbij een nieuwsbrief m.b.t. de, door het kabinet aangekondigde, nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden voor 2 weken, in elk geval t/m woensdag 18 november.

Laten we beginnen met het goede nieuws. Wij zijn blij dat ook de overheid sporten ziet als een prioriteit en dat 1.2.b-fitt haar deuren geopend mag houden. Wij vinden het fijn dat we jullie kunnen blijven voorzien van sportmomenten.

Helaas is er ook een nieuwe maatregel die van toepassing is op het sporten bij 1.2.b-fitt. Dit vergt van zowel 1.2.b-fitt als de sporter een aantal aanpassingen welke wij hieronder graag willen toelichten.

-          M.i.v. donderdag 5 november zullen de groepslessen geen doorgang meer vinden. Natuurlijk vinden wij dit zeer vervelend en wij willen jullie dan ook graag van sportmogelijkheden blijven voorzien. Wij streven er naar om vanaf a.s. zaterdag nieuwe online lessen aan te bieden via de 1.2.b-fitt-app. Deze video’s zijn op ieder gewenst tijdstip te bekijken en zijn te vinden onder de button “Nieuws”.

-          De lessen van de afvalrace zullen de komende twee weken een andere invulling krijgen en niet in groepsverband worden aangeboden. Deelnemers van de afvalrace worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

-          De vrije fitness blijft voorlopig vrij toegankelijk zonder reservering. Wij handhaven het maximale aantal van 30 personen met behulp van de schoonmaakemmertjes. Wanneer alle emmertjes in gebruik zijn, is het maximaal aantal sporters bereikt en geldt: 1 er uit, 1 er in. Wanneer blijkt dat de vraag structureel groter is dan het aanbod, dan zullen wij overgaan tot reservering van tijdsblokken.

-          Omdat wij in plaats van beperkingen, graag in mogelijkheden denken, zullen wij m.i.v. aanstaande zaterdag voorzien in extra individuele trainingsmogelijkheden naast de vrije fitnessruimte. In de overige ruimtes zal tevens worden toegezien op het maximaal aantal individuele trainingsplaatsen d.m.v. emmertjes en is reservering vooralsnog niet nodig.

o   Kleine zaal: Mogelijkheid tot vrije, individuele training. Maximaal 3 trainingsplaatsen beschikbaar, in overleg met de op dat moment aanwezige instructeur of instructrice.

o   Spinningzaal: Mogelijkheid tot het gebruik van een spinningfiets. Maximaal 3 trainingsplaatsen beschikbaar.

o   Grote zaal: Deze zal ingericht worden met de volgende trainingsplaatsen, -materialen; 3x matje met tube; 3x trainingsmateriaal Bodypump/step; 3x spinningfiets. Alleen op de aangegeven plek mag individueel getraind worden met deze materialen. Maximaal 9 trainingsplaatsen beschikbaar.

1.2.b-fitt zal in alle trainingsruimtes, zoals gebruikelijk in de fitnesszaal, enkel voorzien van achtergrondmuziek d.m.v. radio.

Omdat groepslessen voorlopig niet meer mogelijk zijn, willen wij benadrukken dat samenscholing niet de bedoeling is en voorlopig alleen individuele trainingen mogelijk zijn. Wij vragen je dan ook om niet vast te houden aan jouw vaste sportmoment, maar juist om te kijken naar mogelijkheden wanneer het rustig is. Een overzicht van de bezoekfrequentie is te vinden op onze website.

Natuurlijk blijft de gezondheid in elke nieuwe situatie steeds voorop staan. Daar waar nodig zullen wij blijven schakelen om ieders gezondheid te beschermen. Blijf sportief en vitaal en alvast bedankt voor jullie medewerking.

Team 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum

Privacycentrum | Copyright by 1.2.b-fitt Sport- en Gezondheidscentrum